"PYŁEM KSIĘŻYCOWYM"

muz.Ryszard Pokorski sł.Konstanty Ildefons Gałczyński


PYŁEM KSIĘŻYCOWYM
BYĆ NA TWOICH STOPACH
WIATREM PRZY TWEJ WSTĄŻCE
MLEKIEM W TWOIM KUBKU,
PAPIEROSEM W USTACH
ŚCIEŻKĄ POŚRÓD CHABRÓW
ŁĄKĄ GDZIE SPOCZYWASZ
KSIĄŻKĄ KTÓRĄ CZYTASZ
PRZESZYĆ CIĘ JAK NITKĄ
OTOCZYĆ JAK PRZESTWÓR
BYĆ PORAMI ROKU
DLA TWYCH DROGICH OCZU
I OGNIEM W KOMINKU
I DACHEM CO CHRONI
PRZED DESZCZEM

LĄKĄ GDZIE SPOCZYWASZ.....